Chia sẻ thông tin - kiến thức - kinh nghiệm

Trung Quốc đã vượt Nhật Bản để trở thành quốc gia đứng thứ 2, sau Mỹ, trong việc chi tiêu vào các ứng dụng của nền tảng iOS.

Những tranh cãi về cách smartphone ảnh hưởng đến đời sống, sức khoẻ con người diễn ra ở khắp mọi nơi, song lại càng căng thẳng hơn khi đối tượng đề cập đến là trẻ em.

Nếu muốn phát triển một ứng dụng mobile, chắc chắn sẽ đến lúc bạn cần phải lựa chọn hướng đi cụ thể cho app của mình: nên làm native/hybrid app hay chỉ nên tập trung làm một website có giao diện responsive và thân thiện với mobile?

Công ty đã thay đổi một số nguyên tắc của App Store trong tuần trước nhưng không thông báo chính thức.