Chia sẻ thông tin - kiến thức - kinh nghiệm

Hướng dẫn nâng cấp Đậu Lém Phiêu lưu ký

06-10-2018

Bạn có thể mua ứng dụng Đậu Lém Phiêu lưu ký bằng cách mua Mã kích hoạt. Sau khi có mã kích hoạt, bạn nâng cấp lên bản đầy đủ theo các bước hướng dẫn sau.

Sau khi tải và cài đặt Đậu Lém Phiêu lưu ký, bạn luôn có thể dùng miễn phí chương đầu tiên, để chơi và học được tất cả các chương, bạn phải mua ứng dụng để nâng cấp lên bản đầy đủ.

Bạn có thể mua ứng dụng bằng cách mua Mã kích hoạt.

Sau khi đã có Mã kích hoạt, bạn kích hoạt bằng cách theo các bước sau:

 Bước 1  Chạy ứng dụng Đậu Lém Phiêu lưu ký. Nhập tên của bé, bất cứ tên gì để có thể lưu điểm số và kết quả.

 Bước 2  Chờ qua hết phần các nhân vật giới thiệu ban đầu để vào cảnh chính. Bấm vào nút NÂNG CẤP LÊN BẢN ĐẦY ĐỦ ở góc trên bên phải.

 Bước 3  Sau khi bấm nút NÂNG CẤP LÊN BẢN ĐẦY ĐỦ sẽ hiện ra tiếp bản này. Bấm tiếp vào nút NÂNG CẤP.

 Bước 4  Theo quy định quốc tế, tất cả các ứng dụng cho trẻ em dưới 13 tuổi, trước khi vào bất cứ phần nào có liên quan đến thanh toán hay truy cập trang web, phải qua Cổng Phụ huynh, tức phải hỏi phụ huynh mới vào tiếp được. Các ứng dụng thực hiện bằng cách đưa ra câu hỏi mà chỉ phụ huynh mới trả lời được.

Để xác nhận là phụ huynh, bạn nhập đáp số cho bài toán tính bình phương hay lập phương của một số (đây là kiến thức các học sinh cấp 2 đều biết làm).

 Bước 5  Sau khi qua Cổng Phụ huynh, bạn vào phần mua và kích hoạt ứng dụng. Bấm nút Nhập Mã kích hoạt để kích hoạt ứng dụng.

 Bước 6  Hãy đọc kỹ các điều khoản rồi đánh dấu chọn mục Tôi đã đọc và đồng ý với các điều khoản trên. Sau đó tiếp tục qua bảng nhập mã kích hoạt.

- Nhập mã kích hoạt gồm 20 chữ số.

- Nhập email của bạn, email này quan trọng vì nó sẽ giúp bạn khôi phục lại trạng thái nâng cấp nếu như bạn phải cài lại ứng dụng.

- Nhập số đện thoại của bạn, số này chỉ dùng để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn nếu phát hiện bạn nâng cấp gặp sự cố.

- Sau đó bấm nút KÍCH HOẠT. Vậy là bạn đã kích hoạt xong và có thể sử dụng hết các chương của Đậu Lém Phiêu lưu ký.