Chia sẻ thông tin - kiến thức - kinh nghiệm

Hướng dẫn tải và cài đặt app Đậu Lém Phiêu lưu ký.

Bạn đã từng đọc nó trong các bài báo rằng "Công nghệ đang hủy hoại những đứa trẻ của chúng tôi. Họ nghiện màn hình của họ! ” Mặc dù có thể có một chút sự thật về điều đó, tôi tin rằng công nghệ mang lại nhiều hơn những gì nó cần.

Với sự phát triển của công nghệ, trẻ không chỉ được học về văn hóa, con người, tri thức khoa học mà òn có thể học tiếng Anh online hay các ngoại ngữ khác để kết nối với thế giới một cách dễ dàng hơn.

Công ty đã thay đổi một số nguyên tắc của App Store trong tuần trước nhưng không thông báo chính thức.