Sản phẩm của chúng tôi

Frogbook - Học từ vựng tiếng Anh

08-12-2022

Frogbook là ứng dụng giúp học nhanh từ vựng tiếng Anh bằng hình theo nhiều chủ đề khác nhau. Dành cho trẻ em lẫn người lớn.

Ứng dụng học từ vựng tiếng Anh bằng hình

Frogbook là ứng dụng giúp học nhanh từ vựng tiếng Anh bằng hình theo nhiều chủ đề khác nhau. Có thể dùng cho trẻ em lẫn người lớn. Việc học từ theo từng chủ đề và hình ảnh trực quan giúp bạn mau thuộc mau nhớ.

Có nhiều chủ đề bao gồm các từ vựng thường gặp trong cuộc sống hàng ngày:

Bạn có thể bấm vào các vật thể hay các hình để nghe đọc.

Ứng dụng còn có các tính năng giúp bạn học thuộc các từ vựng này theo dạng như trò chơi.

Dùng flashcard:

Nghe và đọc, rồi ghép lại từ để nhớ chính tả:

Nghe và đọc, rồi chọn hình đúng:

Chỉ nghe rồi chọn hình đúng:

Chỉ nghe rồi viết lại từ:

Ôn lại bằng cách nhìn hình rồi chọn từ đúng:

Xem demo:

Tải ngay

Ứng dụng hiện có trên các hệ sau, bạn click vào để download trực tiếp: Trên Windows bạn sẽ tải về file Frogbooksetup.exe, hãy chạy file đó để cài đặt Frogbook.